Voorwaarden & condities


Lees de voorwaarden en bepalingen en accepteer ze om onze diensten te gebruiken.
1 OBJECT
2. TARIEVEN
3. CONTROLE EN KEUZE AAN PRODUCTEN
4. VERORDENING
5 LEVERING HOME
6 RECEPTIE
7 COMPONENT VAN TERUGTREKKING
8. VOORWAARDEN VAN ANNULERING VAN EEN BESTELLING
9 VERANTWOORDELIJKHEDEN
10 INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE FOTOGRAAF
11 INFORMATICA EN VRIJHEDEN
(12) DE DERDE VERTEGENWOORDIGD EN VERTEGENWOORDIGDE EIGENDOMSRECHTEN
13 GEBRUIK VAN FOTO 'S DOOR DE AUTEUR
14 ONDERTEKENING VAN DE FOTO 'S


1 OBJECT

De huidige algemene verkoopvoorwaarden definiëren de voorwaarden en bepalingen van verkoop van producten die worden aangeboden door T.P.V.I, hierna te noemen 'T.P.V.I' en de verantwoordelijkheden en verplichtingen van elke CLIENT en T.P.V.I. Dit contract is ontworpen om te definiëren de rechten en verplichtingen van de partijen bij de verkoop van goederen tussen T.P.V.I en de consument.
2. TARIEVEN
De verkoopprijzen van producten zijn aangegeven in euro. T.P.V.I kan eenzijdig kiezen om de prijs van de verkoop van foto's en producten of diensten te veranderen.
3. CONTROLE EN KEUZE AAN PRODUCTEN
Elke bestelling op onze site T.P.V.I impliceert aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Bestellingen bevestigd per e-mail.
4. VERORDENING
De klant moet de volledige prijs van de bestelling betalen, zodat er rekening kan worden gehouden door T.P.V.I.
T.P.V.I zal annuleren elk volgorde betaling of elke verdenking van fraude incident.
5 LEVERING HOME
Zodra de opdracht is uitgevoerd, zal het worden geleverd naar het adres vermeld op het moment van aankoop producten door de klant, per post, in levertijden identiek aan die van "La Poste".
6 RECEPTIE
DE klant is verplicht te controleren, in aanwezigheid van de staat van de drager van de verpakking van de goederen en de inhoud ervan aan de levering.
7 COMPONENT VAN TERUGTREKKING
De klant accepteert dat verschillen in kleur en contrast mogelijk zijn. Afdrukken, met betrekking tot een claim moet worden betekend binnen acht dagen na de ontvangst van de foto's, die moeten worden geretourneerd naar het adres van de fotograaf (zie website) in hun geheel binnen dezelfde termijn.
Na deze periode, zal de klant anders, worden geacht te hebben ingestemd met de foto's in de staat. Wordt eraan herinnerd dat volgens artikel L.121 - 20-2 van het Wetboek van consumptie, met betrekking tot goederen vervaardigd volgens de specificaties van de klant of duidelijk gepersonaliseerd, de client niet beschikt over een herroepingsrecht voor de controle van fotografische media gemaakt op zijn verzoek. Er is geen restitutie mogelijk.
8. VOORWAARDEN VAN ANNULERING VAN EEN BESTELLING
T.P.V.I zal annuleren elk volgorde betaling of elke verdenking van fraude incident. Het kan ook de order in geval van technische of persoonlijke probleem te voorkomen dat het verwerking van de bestelling te annuleren, en in dit geval zal er de uiteindelijke betaling.
9 VERANTWOORDELIJKHEDEN
De producten die worden aangeboden door T.P.V.I voldoen aan de Franse wetgeving van kracht. T.P.V.I is niet aansprakelijk voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die kan ontstaan als gevolg van bestellen van de producten.
10 intellectuele eigendom van T.P.V.I
Functies T.P.V.I van alle rechten op het gebruik van de foto's en aanverwante producten, en alle andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de werking van de site gebruikt. De foto's aan de klant geleverd zijn voorbehouden voor persoonlijk gebruik. T.P.V.I helpt haar klanten gratis gebruik van rechten van foto's de enige kwesties in een vriendelijke en familie kring. Elk gebruik van T.P.V.I documenten op welke drager dan ook is onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van intellectuele eigendom, de wet op het auteursrecht en de naburige rechten. Foto's van de auteur, in digitaal of analoog formaat, zijn het eigendom van de auteur of zijn rechthebbenden. Elk gebruik van een foto wat het ook is (tentoonstelling, distributie, reproductie...) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van T.P.V.I is verboden. In het geval van de overeenkomst van T.P.V.I geeft het aanleiding tot de regularisatie van een Verdrag waarin de betaling van operationele rechten (rechts van reproductie en/of vertegenwoordiging). Klanten verbinden zich ertoe om de integriteit van de werken van T.P.V.I, te eerbiedigen en te trouw kleuren, afgesneden of te vervalsen hen, behalve zijn voorafgaande toestemming. Communicatiemiddelen (originelen en foto's opgeslagen op een computer diskette) doet of niet geacht toewijzing van exploitatierechten (juiste reproductie en/of vertegenwoordiging). Klanten zullen verantwoordelijk voor elke overtreding van deze verboden. Elke reproductie, representatie totale of gedeeltelijke foto's, zal andere dan in een cirkel familie of een vriendelijke, vormen een vervalst gesanctioneerd door de bepalingen van het Wetboek van intellectuele eigendom.
11 INFORMATICA EN VRIJHEDEN
Overeenkomstig de wet Informatique et Libertés van 6 januari 1978 ten opzichte van de informatica, bestanden en vrijheden heeft de klant een recht van toegang en wijziging van persoonlijke gegevens. Om gegevens te verwijderen, dient de klant direct een T.P.V.I. Het recht kan worden uitgeoefend op elk gewenst moment in adressering T.P.V.I per e-mail op het adres vermeld op de contact pagina van zijn site.
(12) DE DERDE VERTEGENWOORDIGD EN VERTEGENWOORDIGDE EIGENDOMSRECHTEN
De reproductie van een of meer foto's ontslaat niet klanten om te verifiëren dat de rechten van eigenschap en gefotografeerd mensen (afbeelding rechts) in acht genomen. T.P.V.I documenten met behulp van niet verantwoordelijkheid dat enige klanten, of een gebruiker, waarbij het intellectuele eigendom rechten discriminatieverbod zolang personen en de gefotografeerde eigenschap. Het behoort tot de gebruiker van de foto's om deze machtigingen zo nodig.
13 gebruik van T.P foto's video's door auteur
Foto's kunnen vrij worden gebruikt door T.P.V.I, op alle media, met het oog op de bevordering van zijn beroepsactiviteit, met respect voor de personen en de gefotografeerde objecten, met uitzondering van eerder ondertekende geheimhoudingsovereenkomsten met de klant. De klant aanvaardt als zijn beeld moet worden gebruikt op alle promotionele ondersteuning van dergelijke T.P.V.I de site. T.P.V.I is in ieder geval verboden misbruik wil maken van een foto waarschijnlijk inbreuk maken op de privacy of de reputatie van de client.
14 ONDERTEKENING VAN DE FOTO 'S
Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke verzoek van de klant, gebeurtenis foto's niet bevatten de ondertekening van T.P.V.I